Terjemah Surat Asy-Syarh


الشرح


Ayat Ke: 7
Terdapat Terjemahan Detail Perkata

Ayat Nomor : 7

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ

Dibaca Latin :
fa idzaa faraghta fanshab


Terjemahan :
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),


Asbabun Nuzul:
-


Terjemah Perkata:

No Kata Terjemah Kata
1Maka apabilaفَاِذَا
2Kamu telah selesaiفَرَغْتَ
3Maka kerja keraslah kamuفَانْصَبْ