Terjemah Surat Al-Mursalat


المرسلات


Ayat Ke: 11
Terdapat Terjemahan Detail Perkata

Ayat Nomor : 11

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْۗ

Dibaca Latin :
wa idzar-rusulu uqqitat


Terjemahan :
dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.


Asbabun Nuzul:
-


Terjemah Perkata:

No Kata Terjemah Kata
1Dan apabilaوَاِذَا
2Rasul-rasulالرُّسُلُ
3Ditetapkan waktunyaاُقِّتَتْ