Terjemah Surat Al-Fath


الفتح


Ayat Ke: 24
Terdapat Terjemahan Detail Perkata

Ayat Nomor : 24

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

Dibaca Latin :
wa huwalladzii kaffa aidiyahum ‘ankum wa aidiyakum ‘anhum bibathni makkata mim ba‘di an azhfarakum ‘alaihim, wa kaanallaahu bimaa ta‘maluuna bashiiraa


Terjemahan :
Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (mencegah) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah (kota) Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.


Asbabun Nuzul:
Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan An Nasai, yang bersumber dari Anas. Diriwayatkan pula oleh Muslim yang bersumber dari salamah bin Al-Akwa. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan An Nasai, yang bersumber dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Ishaq yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika terjadi peristiwa Hudaibiyyah, ada delapan puluh pasukan musuh yang bersenjata lengkap bermaksud menyergap Rasulullah? dari gunung Tanim. Akan tetapi mereka tersergap dan tertawan, lalu dilepaskan kembali atas perintah Rasulullah? Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang melukiskan kemenangan kaum muslimin dengan tidak menumpahkan darah. Sumber: Asbabun Nuzul-K.H.Q.Shaleh - H.A.A. Dahlan dkk.-


Terjemah Perkata:

No Kata Terjemah Kata
1Dan Diaوَهُوَ
2Yangالَّذِيْ
3Menahanكَفَّ
4Tangan-tangan merekaاَيْدِيَهُمْ
5Dari kalianعَنْكُمْ
6Dan tangan-tanganmuوَاَيْدِيَكُمْ
7Dari merekaعَنْهُمْ
8Di tengahبِبَطْنِ
9Mekkahمَكَّةَ
10Dariمِنْ
11Sesudahبَعْدِ
12Bahwaاَنْ
13Dia memenangkan kamuاَظْفَرَكُمْ
14Atas merekaعَلَيْهِمْ
15Dan adalahوَكَانَ
16Allahاللّٰهُ
17Denganبِمَا
18Kamu kerjakanتَعْمَلُوْنَ
19Maha Melihatبَصِيْرًا