Terjemah Surat Al-Fath


الفتح


Ayat Ke: 15
Terdapat Terjemahan Detail Perkata

Ayat Nomor : 15

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِۗ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُۙ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَاۗ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

Dibaca Latin :
sayaquulul-mukhallafuuna idzanthalaqtum ilaa maghaanima lita'khudzuuhaa dzaruunaa nattabi‘kum, yuriiduuna ay yubaddiluu kalaamallaah, qul lan tattabi‘uunaa kadzaalikum qaalallaahu min qabl, fa sayaquuluuna bal tahsuduunanaa, bal kaanuu laa yafqahuuna illaa qaliilaa


Terjemahan :
Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu." Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.


Asbabun Nuzul:
-


Terjemah Perkata:

No Kata Terjemah Kata
1Akan berkataسَيَقُوْلُ
2Orang-orang yang tertinggalالْمُخَلَّفُوْنَ
3Apabilaاِذَا
4Kamu berangkatانْطَلَقْتُمْ
5Kepadaاِلٰى
6Rampasan perangمَغَانِمَ
7Untuk kamu mengambilnyaلِتَأْخُذُوْهَا
8Biarkanlah kamiذَرُوْنَا
9Kami mengikuti kamuنَتَّبِعْكُمْ
10Mareka hendakيُرِيْدُوْنَ
11Bahwaاَنْ
12Mereka akan menggantiيُّبَدِّلُوْا
13Firmanكَلٰمَ
14Allahاللّٰهِ
15Katakanlahقُلْ
16Tidakلَّنْ
17Kamu mengikuti kamiتَتَّبِعُوْنَا
18Demikianlahكَذٰلِكُمْ
19Berfirmanقَالَ
20Allahاللّٰهُ
21Dariمِنْ
22Sebelumقَبْلُ
23Maka akan berkata merekaفَسَيَقُوْلُوْنَ
24Tetapiبَلْ
25Kamu dengki pada kamiتَحْسُدُوْنَنَا
26Tetapiبَلْ
27Adalah merekaكَانُوْا
28Tidakلَا
29Mereka mengertiيَفْقَهُوْنَ
30Kecualiاِلَّا
31Sedikitقَلِيْلًا